Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

SOUTĚŽ probíhá na sociálních sítích Facebook a Instagram firmy vinařství V & M Zborovsky, v.o.s. v období definovaném v soutěžním postu (dále jen „soutěžní období“). Vyhlášení výherce proběhne v termínu zveřejněném taktéž v soutěžním postu.

Výhra bude výherci předána osobně nebo zaslána poštou pouze na území ČR na adresu, kterou uvede v emailu do 3 dnů od zveřejnění výherců na Facebook nebo IG stránce Źborovsky.cz. Výherce je povinen převzít cenu, resp. umožnit předání v uvedené lhůtě. Řádně nepřevzaté výhry propadají ve prospěch organizátora soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republicestarší více než 18 let.

Organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, a příp. fotografie na firemní stránce Facebooku, Instagramu a na serveru www.zborovsky.cz. Účastník soutěže dále dává Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuálně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora nebo jiných osob. 

Tyto souhlasy jsou poskytnuty na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn je kdykoli odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhra v soutěži není soudně vymahatelná. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže změnit a nebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, stejně jako právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit a nebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

Facebook stejně jako Instagram nejsou pořadatelem, organizátorem, sponzorem ani partnerem soutěže a nejsou s ní ani žádným jiným způsobem spojeni.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla. 

vinařství V & M Zborovsky, v.o.s.

X

Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám umožňují Vám poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah na naší webové stránce. Respektujeme Vaše soukromí a pracujeme pouze s údaji, ke kterým nám dáte svůj souhlas. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu.

Souhlasím
Nastavit